Matematik i virksomheder

I gymnasiet lærer mange på for eksempel handelsskolen, der har matematik, også om lineær programmering, som kan bruges fremover i afsætning- og virksomhedsøkonomi-relaterede cases. Dette er en kort introduktion til emnet, en såkaldt appetit-vækker.

Lineær programmering kan bruges i hverdagen af virksomheder, der ønsker at finde den optimale fremstilling – både største og mindste produktion. For at finde det maksimale dækningsbidrag eller de minimale omkostninger.

Lineær programmering er en løsningsmetode, når der er flere løsningsmuligheder, f.eks. på, hvor mange bananer og æbler en frugthandler kan have i en kasse. Der kan være 10 bananer og 5 æbler, eller 8 bananer og 6 æbler f.eks. For at finde ud af, hvilken kombination der er bedst, er lineær programmering på sin plads. Man bruger flere forskellige begreber indenfor området, bl.a. begrænsning, kriterie-funktion, optimering, minimering og maksimering.

Hvis en virksomhed ønsker at finde ud at, hvilken afsætning og produktion der stemmer bedst overens, er dette den matematik-teori der skal bruges. Oftest vil en lommeregner være på sin plads, så der nemmere kan tegnes et polygonområde, hvori resultatet kan findes og aflæses.

Eksempel på polygon område

Eksempel på polygon-område

Eksempler på definationer er som følger:

Begræsninger: Disse bruges til at afgrænse polygonområdet.

Kriterie-funktion: Funktionen der angiver det optimale punkt, og denne kan findes ud fra de opstillede begrænsninger. Man sammensætter her begrænsningerne og får funktionen f(x,y).

Optimering: Effektivisering – det går ud på at vise det præcise antal stk. af de x forskellige produktgrupper, der giver dem maksimale omsætning.

Minimering: Find de mindste omkostninger – det der bedst kan betale sig.

Maksimering: Find det størst mulige dækningsbidrag – hvor vil man tjene mest?

Hjørnepunktsinspektion: at finde størsteværdien for en given funktion.  Man finder hjørnepunkterne i et polygonområde, og sætter dem alle ind i den givne funktion. Den største værdi viser så, hvilke koordinater størsteværdien har.

Niveaulinjer:  Niveaulinjer viser de punkter (x,y) hvor hvor funktionen har samme værdi.

Du kan læse mere om lineær programmering her, eller søge yderligere information i dette tidskrift om den præcise brug i virksomheder – denne artikel er dog en anelse forældet.

(Visited 1.575 times, 1 visits today)