Konkurrenceevne

Konkurrenceevne

Det er et særdeles vigtigt begreb – som dog kan være en smule svært at definere. En økonom vil sige, at det defineres som størrelsen af omkostningerne ved at producere en vare i et land i forhold til et andet land, hvor en organisation som OECD nærmere definerer begrebet som forholdet mellem lønnen og produktiviteten.

Så hvordan ser Danmarks konkurrenceevne ud? Hvis man tager udgangspunkt i de sidste 10 år, ser det faktisk ikke så skidt ud. For selvom den økonomiske krise har bidt sig fast i rigtig mange andre områder, så ser det noget anderledes ud, hvis man ser på lønkonkurrenceevnen. Den relative lønkvote i DK har faktisk haft en markant stigning siden krisen i 2008. Den relative lønkvote afspejler den udenlandske lønkvote i forhold til den danske! Så det vil altså sige, at stigningen betyder altså en markant lønkonkurrenceevneforbedring. Ser man på ”de kolde facts”, ser det således ud: I 2013 er lønkonkurrenceevnen forbedret med 15 procent siden 2007, og før det ca. 5 procent siden 2000. På det område går det altså helt godt – omend der er plads til forbedring. Det betyder igen at væksten er værd at kæmpe for! I september 2014 kom det frem i en rapport fra World Economic Forum, at Danmark er rykket op som nr. 13 –  to pladser bedre end i 2013. Ifølge Teknologisk institut skyldes det bl.a. at vi i DK har et fleksibelt arbejdsmarked, og det faktum vores konkurrence foregår på unikke produkter og processer frem for pris. Og det er netop også på innovation, vi skal satse. Danmark er et vidensland, og evnen til at være innovativ er netop et fællestræk hos de lande, der har den stærkeste konkurrenceevne. Viden og innovation ER vejen frem!

(Visited 4.276 times, 1 visits today)